Kimutatás a kormánytisztviselők fizetésének, órabérének, szabadságának és munkaidejének átlagos változásáról,
a Kit. kalkulátorral 2019.07.16 10:35:23-ig végrehajtott 1249 egyedi lekérdezés összesített adatai alapján!

A kalkulátort használó kormánytisztviselők
bruttó havi fizetése átlagosan 10.16 %-kal (33 133 forinttal) emelkedett,
órabére átlagosan 1.55 %-kal (35 forinttal) emelkedett,
munkaideje átlagosan 8.28 %-kal (144 órával) nőtt,
szabadsága átlagosan -12.34 %-kal (-4.2 nappal) csökkent!

A munkaidő növekedését és a szabadság csökkenését figyelembe véve, az ígért 30%-os fizetésemelés akkor valósult volna meg, ha a
kormánytisztviselők átlagos havi bruttó bére 101 765 forinttal magasabb, 461 003 forint lenne, szemben a mostani 359 238 forinttal!

Átlagos
havi
bruttó bér
Kit. előtt
(Ft)
Átlagos
havi
bruttó bér
Kit. után
(Ft)
Bruttó bér
változásának átlagos
mértéke
(Ft)
Bruttó bér
változásának átlagos
mértéke
(%)
Fizetése
növekedett
Fizetése
csökkent
Fizetése
nem változott
326 105
359 238
33 133
10.16 %
42.59 %
2.56 %
54.84 %
Átlagos órabér
Kit. előtt
(Ft/óra)
Átlagos órabér
Kit. után
(Ft/óra)
Órabér változásának
átlagos mértéke
(Ft/óra)
Órabér változásának
átlagos mértéke
(%)
Órabére
növekedett
Órabére
csökkent
Órabére
nem változott
2261
2296
35
1.55 %
35.07 %
64.93 %
0 %
Munkanapok száma
2019-ben
(nap/év)
Átlagos szabadság
Kit. előtt
(nap/év)
Átlagos szabadság
Kit. után
(nap/év)
Szabadság
változásának átlagos
mértéke
(nap/év)
Szabadság
változásának átlagos
mértéke
(%)
Szabadsága
növekedett
Szabadsága
csökkent
Szabadsága
nem változott
251
33.7
29.5
-4.2
-12.34 %
6.41 %
82.23 %
11.37 %
Napi
munkaóra
Kit. előtt
(óra)
Napi
munkaóra
Kit. után
(óra)
Átlagos
éves
munkaóra
Kit. előtt
(óra)
Átlagos
éves
munkaóra
Kit. után
(óra)
Éves munkaóra
változásának átlagos
mértéke
(óra)
Éves munkaóra
változásának átlagos
mértéke
(%)
Munkaórák száma
növekedett
Munkaórák száma
csökkent
Munkaórák száma
nem változott
8
8.5
1738.4
1882.4
144
8.28 %
99.68 %
0.32 %
0 %