Kimutatás a kormánytisztviselők fizetésének, órabérének, szabadságának és munkaidejének átlagos változásáról,
a Kit. kalkulátorral 2020.11.23 20:11:14-ig végrehajtott 2617 egyedi lekérdezés összesített adatai alapján!

A kalkulátort használó kormánytisztviselők
bruttó havi fizetése átlagosan 12.41 %-kal (38 893 forinttal) emelkedett,
órabére átlagosan 4.69 %-kal (101 forinttal) emelkedett,
munkaideje átlagosan 7.36 %-kal (129.7 órával) nőtt,
szabadsága átlagosan -7.48 %-kal (-2.3 nappal) csökkent!

A munkaidő növekedését és a szabadság csökkenését figyelembe véve, az ígért 30%-os fizetésemelés akkor valósult volna meg, ha a
kormánytisztviselők átlagos havi bruttó bére 87 128 forinttal magasabb, 439 482 forint lenne, szemben a mostani 352 354 forinttal!

Átlagos
havi
bruttó bér
Kit. előtt
(Ft)
Átlagos
havi
bruttó bér
Kit. után
(Ft)
Bruttó bér
változásának átlagos
mértéke
(Ft)
Bruttó bér
változásának átlagos
mértéke
(%)
Fizetése
növekedett
Fizetése
csökkent
Fizetése
nem változott
313 460
352 354
38 893
12.41 %
44.94 %
3.86 %
51.2 %
Átlagos órabér
Kit. előtt
(Ft/óra)
Átlagos órabér
Kit. után
(Ft/óra)
Órabér változásának
átlagos mértéke
(Ft/óra)
Órabér változásának
átlagos mértéke
(%)
Órabére
növekedett
Órabére
csökkent
Órabére
nem változott
2144
2245
101
4.69 %
37.41 %
62.55 %
0.04 %
Munkanapok száma
2019-ben
(nap/év)
Átlagos szabadság
Kit. előtt
(nap/év)
Átlagos szabadság
Kit. után
(nap/év)
Szabadság
változásának átlagos
mértéke
(nap/év)
Szabadság
változásának átlagos
mértéke
(%)
Szabadsága
növekedett
Szabadsága
csökkent
Szabadsága
nem változott
251
30.7
28.4
-2.3
-7.48 %
14.25 %
61.41 %
24.34 %
Napi
munkaóra
Kit. előtt
(óra)
Napi
munkaóra
Kit. után
(óra)
Átlagos
éves
munkaóra
Kit. előtt
(óra)
Átlagos
éves
munkaóra
Kit. után
(óra)
Éves munkaóra
változásának átlagos
mértéke
(óra)
Éves munkaóra
változásának átlagos
mértéke
(%)
Munkaórák száma
növekedett
Munkaórák száma
csökkent
Munkaórák száma
nem változott
8
8.5
1762.1
1891.7
129.7
7.36 %
97.67 %
2.33 %
0 %